Zidurile dintre noi

S-au născut din miez de șoapte

Și la nord de Miazănoapte,

Ne-am ascuns desculți și goi.

Umbra-ți trece, umbra-mi vine,

Răsărit și-Apus deodată,

Cărămida e tăiată

Din vulcan de-Aleutine.

Nu se simte, nu se vede

Nici fereastră și nici poartă

Ori măcar o Mare Moartă,

Să plutim spre a ne pierde.