În 1940, tânărul Costan Dipşe s-a refugiat în Regat, la Bucureşti, gonit de condiţiile vitrege ale ocupaţiei din Ardeal ; timp de 5 ani, el nu a ştiut nimic de cei de-acasă din Şurdeşti, aşa cum nici părinţii ori fraţii lui nu aveau veşti de la el.
Mai apoi, fiecare întoarcere a Pictorului în sat, era ca să-şi îmbrăţişeze familia, dealurile şi brânduşele şi, niciodată ca să se fălească cu realizările lui profesionale, oricât de răsunătoare erau ele în capitală şi chiar peste hotare.
Tocmai de aceea, Proiectul iniţiat de Primăria din Şişeşti, ca recunoaştere a personalităţii Pictorului Constantin Dipşe, este valoros, el restaurând pe plan local, legătura spirituală între artist şi locurile natale.

În toamna aceasta, preluând ştafeta proiectului prin care s-a atribuit Şcolii din Şurdeşti numele „Constantin Dipşe, noi am făcut un prim pas în cunoaşterea elevilor, a dascălilor lor, precum şi în demararea acţiunii de organizare a unui Muzeu Dipşe în Casa natală a Pictorului.
Primirea caldă de care ne-am bucurat, entuziasmul copiilor dar şi „clipirea” discretă a unor părinţi, de aprobare a acţiunilor noastre, ne obligă să mergem mai departe, cu o investiţie educaţională şi formativă, în primul rând. Căci, numai mintea luminată poate aduce bunăstarea materială de durată.