Sâmbătă 09.10.2010 a avut loc Adunarea generală de Raportare a activităţii şi de alegeri, a Filialei de Pictură Bucureşti

SECVENŢE

Convocarea a fost pentru orele 9; şedinţa s-a terminat la orele 17.

Secvenţa 1
Conducerea UAP prin Dl. LUCACI – precum şi “Vechea” Conducere a Filialei de Pictură prin Dna Marilena Preda-Sânc mi-au refuzat dreptul de a figura prezent, precum şi dreptul de a vota, deşi eram reprezentat de soţia mea prin Împuternicire olografă şi Procură notarială.

Secvenţa 2

INTERVENŢIE – Maria DIPŞE la finalul adunării
“Cuvânt către Noua Conducere”

La această Adunare generală îl reprezint pe Pictorul Constantin DIPŞE dar am şi statut de (simplu) observator, acordat de dl. Preşedinte UAP Lucaci.
Ca (simplu) observator, am constatat că dintr-un amfiteatru plin cu artişti-pictori din mai multe generaţii, nimeni nu s-a ridicat să facă o cât de mică apreciere privind “multul” sau “oricât de puţinul” pe care conducerea filialei l-a realizat, nici chiar dintre cei care au beneficiat de oportunităţile oferite doar lor.
Această absenţă a feed-back-ului masei de artişti la realizările Conducerii este simptomatică ; ea dovedeşte absenţa stimei dintre artişti, ce lasă să se întrevadă, în toată goliciunea lor … interese diverse.
Cunosc viaţa UAP şi a filialei de pictură, de 40 de ani, de când sunt soţia pictorului Dipşe. Întotdeauna a fost “concurenţă”, competiţie între artişti. Dar niciodată nu a fost mai puţină stimă ca în prezent. Cauza s-a evidenţiat chiar în această adunare generală: Conducerea “veche” nu a cultivat stima ! , aşa a reieşit din cele câteva luări de cuvânt şi aşa am resimţit şi noi înşine.

În acest context, MESAJUL pictorului Constantin Dipşe, decanul de vârstă al artiştilor plastici din România către “Noua Conducere” este acesta :

ARĂTAŢI STIMĂ TUTUROR CONFRAŢILOR şi FIECĂRUIA ÎN PARTE !

CULTIVAŢI STIMA ÎNTRE ARTIŞTI, altfel, tot ce veţi construi va fi o formă fără conţinut !