Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” organizează în perioada 5-30 iunie 2009 expoziţia „Esenţe” a pictorului Constantin Dipşe.

Constantin Dipşe

artist – pictor

92 ani (născut în satul Şurdeşti, jud. Maramureş, la 4 octombrie 1917)

Ordinul „Meritul Cultural Cl. V” | Medalia „Meritul Cultural Cl. I” 

Formaţia ca artist – pictor 

• 1948 – doctorat în Arte Frumoase la Prof. Camil RESSU

• 1945 – licenţiat al Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, elev al maeştrilor Nicolae Dărăscu şi Camil Ressu

• 1940 – absolvent al Şcolii Liberale de Arte Frumoase din Baia Mare, clasa prof. Gh. Manu

• 1937 – absolvent al Liceului Gh. Şincai din Baia Mare

Activitate socio-profesională 

• 1978 – 1981 – membru în Comitetul UAP – secţia pictură

• 1970 – 1974 – membru în Comisia de repartizare a lucrărilor în cadrul Fondului Plastic

• 1965 – 1969 – membru în Comisia de evaluare a Fondului Plastic

• 1945 – prezent – membru al Sindicatului Artelor Frumoase

• 1946 – 1948 – secretar al UNSR (Uniunea Naţională a Studenţilor din România – Academia de Arte Frumoase şi Conservatorul de Muzică)

Activitatea de creaţie

• 1945 – prima participare la Salonul Oficial de primăvară, de pictură şi sculptură cu o compoziţie

• 1951 (1 ianuarie) – membru definitiv al Uniunii Artiştilor Plastici

PARTICIPARE LA: 

• toate manifestările organizate de către Consiliul Culturii, de Comitetul de Cultură al municipiului Bucureşti şi al Uniunii artiştilor Plastici din Bucureşti;

• diverse manifestări organizate de: Muzeul Republicii, Muzeul Simu, Muzeul Bruckental din Sibiu, Muzeul Crişurilor din Oradea, Muzeul de Artă din Arad, Muzeul de Artă din Constanţa, Muzeul Maramureşului din Baia Mare, Muzeul de artă din Suceava şi din Botoşani;

• manifestări organizate de Comitetele de Cultură din judeţele: Tulcea, Maramureş, Bihor, Dâmboviţa, Hunedoara, Caraş-Severin etc.;

• expoziţii peste hotare organizate de Comitetul de Cultură (şi Educaţie Socialistă) sau UAP în : India, Japonia, Pakistan, Israel, Grecia, Italia, Franţa, Germania, Austria, Polonia, Finlanda, Cehoslovacia, URSS, Ungaria.

EXPOZIŢII COLECTIVE 

1975: Expoziţie de stat, Bucureşti | Expoziţie de grup,Grecia | Expoziţie în cinstea femeii, Galeria Nouă Bucureşti | Expoziţie în cinstea femeii, Galeria Mun. Bucureşti | Expoziţia: „Desene din documentare” – Galeria Galateea | Expoziţie, Tulcea | Expoziţie la Ministerul de Externe

1976 „Magistralele socialismului”, Ateneu | Bienala, Dalles | Expoziţie de grup, Berlin | „Omul şi natura”, Galeria Nouă | „Peisajul românesc” – Simeza | „Griviţa roşie” | Expoziţie de grup – Viena | Expoziţia municipală – Dalles

1977 „Tărănimea, puternică forţă socială şi revoluţionară”, Dalles | „Aniversarea independenţei 1877”, Dalles | „Cântarea României” – Muzeul RSR | Expoziţie de grup – Moscova | „Peisajul patriei” – expoziţie itinerantă | Expoziţie de grup – Finlanda | Expoziţie de grup la Uzinele Republica | Expoziţie municipală | „Peisajul rural în pictura românească” – Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea | Expoziţie de grup după documentare – Târgovişte

EXPOZIŢII PERSONALE 

• 2002 – Galeria Simeza – Bucureşti

• 1995 august – Galeria Simeza – Bucureşti

• 1995 februarie – Banca Română de Comerţ Exterior, World Trade Plaza – Bucureşti

• 1981 – Galeria Simeza – Bucureşti

• 1975 – Galeria Simeza – Bucureşti

• 1966 – Galeria Simeza – Bucureşti

• 1966 – Sala de expoziţii Oradea

• 1966 – Sala Muzeului Regional Suceava

• 1962 – Galeria „Niculae Cristea” de la ziarul Universul, Bucureşti

• 1959 – Galeria „Niculae Cristea” de la ziarul Universul, Bucureşti

• 1956 – Galeria „Niculae Cristea” de la ziarul Universul, Bucureşti

LUCRĂRI DE ARTĂ MONUMENTALĂ 

Frescă 

• fresca din interiorul bisericii greco-catolice Acvila, din Bucureşti (1941-1942), sub îndrumarea maestrului Traian Bilţiu Dăncuş;

• 2 panouri la Întreprinderea Fruct-export din Bucureşti;

• la crama Întreprinderii de vinificare Murfatlar (colaborare la proiect şi la transpunere).

Pictură bisericească 

• 1952-1953, pictură pentru bisericile din Podoleni, Costişa de Sus, Costişa de Jos din jud. Neamţ (în colaborare);

• 1962 pictură la biserică şi pictură iconostas din: com. Poenile de Jos, jud. Ilfov;

• 1968-1969, biserica din com. Ardusat, jud. Maramureş (în colaborare).

Tehnică mozaic-ceramică 

• 4 panouri în mozaic la hotelul Tomis din Mamaia (60 mp) în colaborare;

• transpunerea mozaicului de pe faţada fabricii de mobilă din Drobeta-Turnu Severin (200 mp) – în colaborare;

• mozaic demontabil (90 mp) reprezentând Delta Dunării, la unul din Târgurile Internaţionale Bucureşti;

• mozaic ceramic (18 mp) la hotelul Partidului din Braşov (proiect şi realizare)

• mozaic (42 mp) „Arcaşii lui Stefan Cel Mare” pe faţada căminului Cultural din Putna (proiect propriu şi realizare)

• mozaic pe faţada Căminului cultural din com. Leş, jud. Bihor (proiect propriu; realizare în colaborare)

Restaurări în colaborare 

• Casa memorială Dr. Gh. Marinescu

• Decoraţii de la Casa oamenilor de Ştiinţă – Bucureşti

• Fresca de la Întreprinderea Maşini Import-Export Bucureşti

• Frescele, tavanul teatrului Gheorghe Pastia din Focşani şi tavanul foierului.

CĂRŢI ŞI ALBUME 

• 25 de pictori contemporani

• Viaţă şi transfigurare (50 de pictori şi sculptori)

• 50 de pictori în 50 de ani (1921 – 1971)

• Peisajul patriei

• Omagiu ţărănimii

• Pictura românească în imagini

• Pictura Românească, ed. II

• Dicţionarul Artelor plastice, autor criticul Octavian Barbosa

• Antologia de poezie populară „Nunta la români”, selecţie de I. Moanţă, Editura Meridiane

• „Stejerel voinicel” – carte pentru copii