Ultimă-ncântare
Ce-ţi stă pe buză,
Pe val de mare,
Galben şi lung.

Albastră licoare
Roşie-n dungă,
Şi ascuţită-n soare –
Umedă undă
de urlet prelung.

Ce răcoroasă-mprăştiere, ce taninos dezastru,
A mia oară, în mii de clipe mă întind,
Să picur rouă, neted şi sihastru.
De cupa-ţi rece mă desprind.

Mă guşti şi-ţi spun de lumea-ntreagă,
De vieţi trăite-n vis, cu har,
Şi sub privirea-ţi, cu arome pline,
Cobor şi mă ridic, în dar.

De ascultat:

Casino versus Japan – Dielectric Saints