Un colţ de vreme,
Un colţ de cais
Demult uscat.

Un colţ de pâine netăiat,
Un colţ de
vin spre tine,
Călare pe un verde cal,
De pe un perete-n
Colţ de mal.