La cererea prietenilor de la Muzeul Satului din Bucureşti, am încercat o adaptare a textului românesc în limba franceză, astfel încât să se păstreze sensul versurilor populare.

Steaua sus răsare

Steaua sus răsare
Ca o taina mare
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte (bis)

Că astăzi Curata,
Preanevinovata
Fecioara Maria,
Naşte pe Mesia (bis)

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră
Mergând după rază
Pe Hristos să-L vază (bis)

Şi dacă porniră
Îndată-L găsiră,
La Dânsul intrară
Şi se închinară (bis)

Cu daruri gătite
Lui Hristos menite,
Luând fiecare
Bucurie mare (bis)

Care bucurie
Şi aici să fie,
De la tinereţe
Pân-la bătrâneţe (bis)

 

L’Etoile du Ciel surgit

L’Etoile, du ciel surgit
Comme une énigme profonde
La belle Etoile brille
Pour annoncer au monde (bis)

Qu’aujourd’hui la Pure,
La plus Immaculée,
L’Unique Vierge – Marie
Messie a enfanté. (bis)

Les Mages, apercevant
L’étoile, vite partirent
[Le] Rayon suivirent
Pour voir Jesus-Christ. (bis)

Et se mettant en marche,
Les Mages Le trouvèrent,
Dans son gîte entrèrent
Puis, s’agenouillèrent. (bis)

Ils portent des dons exquis
Pour Jesus préparés,
Prenant chacun pour lui
Une joie infinie. (bis)

Que cette joie benisse
Vos filles et vos fils
Dès la prime jeunesse
Jusqu’à la vieillesse. (bis)

 

Florile dalbe

Scoală gazdă din pătuţ
Florile dalbe,
Şi ne dă un colăcuţ
Florile, florile dalbe

Că mămuca n-o făcut
Florile dalbe,
Sită deasă n-o avut
Florile, florile dalbe

Pe când sită-o căpătat
Florile dalbe,
Covata i s-o crăpat
Florile, florile dalbe

Când covata o lipit
Florile dalbe,
Cuptorul i s-o urnit
Florile, florile dalbe

Când cuptorul o pornit
Florile dalbe,
Anul Nou o şi zânit
Florile, florile dalbe (bis)

 

Pures fleurs blanches, de l’aube

Abandonnez, hôtes vos couchettes !
Pures fleurs blanches, de l’aube,
Donnez-nous une petite galette
Pures fleurs blanches, de l’aube.

N’a pas pu en faire, mamie,
Pures fleurs blanches, de l’aube
N’ayant pas eu de tamis,
Pures fleurs blanches, de l’aube.

Quand un crible elle reçut,
Pures fleurs blanches, de l’aube
Son pétrin n’a pas tenu
Pures fleurs blanches, de l’aube.

Quand le pétrin fut recollé
Pures fleurs blanches, de l’aube
Le four même s’est écroulé
Pures fleurs blanches, de l’aube.

Quand le four elle redressa
Pures fleurs blanches, de l’aube
Nouvel An déjà entra
Pures fleurs blanches, de l’aube. (bis)

 

O, ce veste minunată !

O, ce veste minunată!
În Bethleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr’ de-nceput
Cum au zis prorocii (bis)

Că la Bethleem, Maria
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lâng-acel oraş,
A născut pe Mesia (bis)

Pre fiul în al Său nume,
Tatăl l-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească
Să ne mântuiască (bis)

Păstorii cum auziră,
Spre lăcaşul sfânt porniră,
Unde au aflat,
Pruncul minunat
Şi îl preamăriră (bis)

E Isus, Păstorul mare
Turma ca El nimeni n-are
Noi Îl lăudăm
Şi ne închinăm,
Cu credinţă tare (bis)

 

Oh, quelle merveilleuse nouvelle !

Oh, quelle merveilleuse nouvelle !
A Bethléem se révèle
Aujourd’hui il est né
L’Eternel Fils, non-créé
Comme les prophètes l’ont dit (bis)

Juste à Bethléem, Marie
Le voyage a accompli,
Dans une étable modeste
Près de la ville céleste,
Pour accoucher du Messie (bis)

C’est le Fils qu’en Son nom
Dieu Le Père envoie au monde
Voir le jour
Grandir pour
Pardonner les péchés profonds (bis)

Quand les bergers entendirent,
Vers le gîte saint, ils partirent
Où ils ont trouvé
Le magnifique bébé,
Des présents Lui offrir. (bis)

C’est Jésus, Le grand Berger
Troupeau comme le sien, [il] n’en est [pas]
Nous le louons
Et nous prosternons
En gardant la foi vivante. (bis)

„Dacă dintr-un Amfiteatru te ascultă un student, să fii mulţumită; dacă după ani, te recunoaşte şi te salută, să fii de-a dreptul fericită „

Teodor Boşca, profesor Univ.Cluj şi poet

Cu această frază-sfat în minte, mi-am început cariera de dascăl – asistent universitar de limba franceză – în 1968 la Institutul Pedagogic de 3 ani din Oradea unde am fost angajata la recomandarea – despre care am aflat mult mai tarziu – distinsului meu profesor, Vasile Fanache de la Universitatea din Cluj. Între 1968- 1971 am lucrat la acest Institut. În anul universitar 1971-1972 –  asistent tiular la Institutul Pedagogic din Piteşti. Din 1972 – la catedra de Limbi straine de la Academia de studii Economice din Bucureşti. În toamna anului 2009, am decis să mă retrag de la clasă, socotind că 41 de ani de experienţă mă îndestulează şi mă îndreptăţesc la o „retrospectivă”. Nicidecum la o auto-evaluare, pentru că ar fi o prea uşoară treabă, din moment ce notele sunt la îndemâna mea ca la orice dascăl şi/iar iubirea de „mine” nu m-ar lăsa să-mi acord decât notele din vârful scalei. Piatra de încercare rămâne asadar: „dacă după ani, te va recunoaşte un student şi-ţi va da bună ziua.” Aşa că acum, mă aflu într-o perioadă de … aşteptare….

« et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter

Si l’oiseau ne chante pas

C’est mauvais signe

signe que le tableau est mauvais

mais s’il chante c’est bon signe

signe que vous pouvez signer

Alors vous arrachez tout doucement

une des plumes de l’oiseau

et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau »

Jacques Prévert – Pour faire le portrait d’un oiseau

Primul pas, îl voi face EU. Ca fostă studentă la Universitatea din Cluj, cea dintâi REVERENŢĂ, o fac dascălilor mei     Teodor BOŞCA ( 1987) şi Vasile FANACHE.

« La Fontaine au Carrefour des routes »

motto: Qu’il est triste d’acheter l’eau pour boire !

Creuser des fontaines est un acte spécifiquement humain, commun à tous les peuples. Mais chacun « construit » ses fontaines, à son image.  A chaque pays, à chaque peuple revient le mérite de l’originalité de l’emplacement, de l’architecture, de l’ornementation. On pourrait y reconnaître, un reflet de l’expérience, de l’attitude du constructeur – individuel ou collectif – manifesté envers ses semblables.

En Roumanie, excepté les fontaines du périmètre des fermes, on retrouve nombre de fontaines communes à la cour et à la route. Il n’y a plus de propriétaire unique de la fontaine, le maître de la ferme faisant don de l’eau à tous ceux qui en ont besoin.

Les fontaines, on les retrouve chez nous, très souvent, au carrefour des routes. Oeuvre d’un constructeur anonyme, ces fontaines, équipées d’un seau et d’une tasse, offrent l’eau à tout passant voulant se désaltérer.

Placée dans des endroits appartenant à tous, la Fontaine roumaine semble être là depuis toujours, partie intégrante d’une nature autrement incomplète. Elle n’est plus perçue comme un ouvrage de la main de l’homme: c’est une création de son âme, de son esprit.

Véritable offrande d’eau, elle devient chez nous, une immanence de la nature.

Nous aimerions bien vous accueillir chez nous, pour vous faire boire de l’Eau de Notre Fontaine.

Maria Dipşeextrait de l’étude: L’Eau, Mythe et réalité dans la littérature populaire roumaine – présentée au Colloque international „L’EAU, MYTHES ET REALITES„,  Dijon-France, novembre 1992